โปรแกรมบัญชี ครบวงจร

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ด้วย โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะช่วยให้การทำงานลดความซ้ำซ้อนไปได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น

 • เมื่อป้อน บิลขาย ด้วย โปรแกรมบัญชี CD Organizer แทนการพิมพ์ดีดด้วยมือ ผลที่จะได้ตามมาโดย อัตโนมัติ คือ
  - ได้ใบบิล/ใบส่งของ ที่สะอาด ปราศจากการ ลบ/ขีด/แก้ไข
  - ได้รายงานภาษีขาย ส่งสรรพากร
  - ได้การ์ดลูกหนี้ / ระบบติดตามหนี้
  - ได้การ์ดสต็อกสินค้า
  - พิมพ์ใบวางบิล ได้โดยอัตโนมัติ
  - รายงานสรุปยอดขายเพื่อไป ช่วยคิด คอมมิชชั่น
 • เช่นเดียวกัน เมื่อป้อน ซื้อสินค้า ด้วยโปรแกรมบัญชี ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  - ได้รายงานภาษีซื้อ ส่งสรรพากร
  - ได้การ์ดเจ้าหนี้
  - ได้การ์ดสต็อกสินค้า
  - พิมพ์ใบรับบิล ได้โดยอัตโนมัติ
 • และเมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้ มาชำระเงิน ด้วยโปรแกรมบัญชี ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  - ได้การ์ดลูกหนี้ โดยสมบูรณ์
  - หากชำระเป็นเช็ค ก็จะทำทะเบียนเช็ครับ เพื่อคุมเช็คและนำเข้าธนาคาร
  - รายงานสรุปยอดเก็บเงินเพื่อไป ช่วยคิด คอมมิชชั่น
 • และเมื่อถึงกำหนดชำระ ชำระเงินให้เจ้าหนี้ ด้วยโปรแกรมบัญชี ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  - ได้การ์ดเจ้าหนี้ โดยสมบูรณ์
  - ทำประมาณการเงินสด จากเงินที่จะได้รับ/จ่าย ในอนาคต
  - หากชำระเป็นเช็ค ก็จะทำทะเบียนเช็คจ่าย เพื่อคุมเช็คและนำเข้าธนาคาร
  - ได้รายงานภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ส่งสรรพากร
 • จากการป้อนรายการดังกล่าว โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะทำการลงบัญชี DR, CR ให้อัตโนมัติ
  - ลงสมุดบัญชีรายวัน
  - ลงบัญชีแยกประเภท
  - ทำงบกำไร-ขาดทุน
  - ทำงบดุล, งบทดลอง ให้โดยอัตโนมัติ

ทั้งหมดนี้ เป็นการยกตัวอย่างพอสังเขป หากเป็นธุรกิจที่ซับซ้อน ระบบก็จะสามารถที่จะกำหนดวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานนั้นๆ ได้ เชิญพิสูจน์และชมการสาธิต ได้ฟรี ถึงสถานที่

เชิญคลิกชม สาธิตการใช้งานโปรแกรม

การเชื่อมโยงข้อมูล ของโปรแกรมบัญชี

การเชื่อมโยงข้อมูล ของโปรแกรมบัญชี

 • เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน
 • ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้กิจการ
 • ผู้จัดการได้ ข้อมูลบริหาร ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน
 • โปรแกรมบัญชี CD Organizer แก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะมีรายงานในเชิงบริหารมากมาย เช่น
  - จะทำอย่างไร ยอด ขาย จึงจะมากกว่านี้ ?
  - จะทำอย่างไร จะ ซื้อ สินค้าได้ถูกที่สุด ?
  - จะทำอย่างไร มี ลูกหนี้ เกินกำหนดชำระน้อยที่สุด ?
  - จะทำอย่างไร ทำให้มูลค่า สต็อกสินค้า น้อยที่สุด ?
  - จะทำอย่างไรถึงจะรู้ CASH FLOW ล่วงหน้า ?
  - ผลประกอบกิจการ กำไร/ขาดทุน เท่าใด ?
  - หน่วยงานนี้มีค่าใช้จ่ายไปเท่าไรแล้ว เกินเป้าหรือยัง ?
  - พนักงานขาย / หัวหน้าทีมขายใน Level ต่างๆ ได้คอมมิชชั่นเท่าใด ?

ได้รับเชิญออกรายการทีวี

CD Organizer โปรแกรมบัญชี ที่ได้รับความเชื่อถือจากสื่อมวลมวลชน TV / วิทยุ / น.ส.พ. และสถาบันการศึกษา มีประวัติการบริการที่มั่นคง มากว่า 15 ปี จึงมั่นใจได้ว่า คู่ควรที่จะได้รับความไว้วางใจดูแลระบบบัญชีอันมีค่า ของบริษัทคุณ

โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได้รับเชิญออกรายการ Insight Variety ตอนที่ 1

รายการ Insight Variety
ตอนที่ 1

โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได้รับเชิญออกรายการ Insight Variety ตอนที่ 2

รายการ Insight Variety
ตอนที่ 2

โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได้รับเชิญออกรายการ Insight Variety ตอนที่ 3

รายการ Insight Variety
ตอนที่ 3

โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได้รับเชิญออกรายการ IT ELEVEN ตอนที่ 1

รายการ IT ELEVEN ตอนที่ 1

โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได้รับเชิญออกรายการ IT ELEVEN ตอนที่ 2

รายการ IT ELEVEN ตอนที่ 2

โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได้รับเชิญออกรายการ sme ชี้ช่องรวย

รายการ SME ชี้ช่องรวย

โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได้รับเชิญออกรายการ มุมใหม่ไทยแลนด์

รายการมุมใหม่ไทยแลนด์ได้รับเชิญออกรายการ sme ชี้ช่องรวย 10 ตอน

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 1

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
เอื้อประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 2

ควรเลือกพิจารณา โปรแกรมบัญชี
สำเร็จรูป มาใช้งานอย่างไร

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 3

ระบบบัญชีสำเร็จรูป
ทำให้ธุรกิจคุณประหยัดได้อย่างไร

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 4

ระบบบัญชีสำเร็จรูป
ทำให้บริหารงานง่ายขึ้นอย่างไร

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 5

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ช่วยบริหารการขายอย่างไร

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 6

ความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล
แม้อยู่ภายนอกบริษัท

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 7

ศูนย์บริการพิเศษสำหรับ
ผู้ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 8

ระบบบัญชี
กับงานผลิต (ERP)

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 9

ความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล
แม้อยู่ภายนอกบริษัท

โปรแกรมบัญชี CD-Organizer ได้รับเชิญออกรายการTV sme ชี้ช่องรวย ตอนที่ 10

ประโยนช์ของ โปรแกรมบัญชี
สำเร็จรูป กับธุรกิจได้รับเชิญลงบทความในนิตยสาร IT.SOFT