ราคาโปรแกรมบัญชี CD-Organizer Version ต่างๆ

ราคา โปรแกรมบัญชี แต่ละรุ่น

โปรแกรม CD Organzier รุ่นต่างๆ

 • 14,700 บน Dos (Stand alone)
 • 19,700 บน Dos (Lan)
 • 22,700 บน Windows 98,ME,XP (Stand)
 • 28,700 บน Windows 98,ME,XP (Lan)
 • 25,700 บน Windows 7 (Stand)
 • 31,700 บน Windows 7 (LAN)

ระบบเสริม อื่นๆ

 • 7,000 ระบบขายหน้าร้าน POS
 • 27,000 ระบบบริหารการผลิต (ERP)
 • 67,000 ระบบบริหารการผลิต/เครื่องจักร
 • 9,000 ระบบเงินเดือน
 • 9,000 ระบบทรัพย์สิน
 • 39,000 ระบบร้านอาหาร
 • 170,000 ระบบบริหารห้องพักโรงแรม