รายละเอียดโปรแกรม / Program Details

 • th
 • ซื้อมา-ขายไป
 • ธุรกิจบริการ
 • ธุรกิจ ก่อสร้าง (คุมค่าใช้จ่ายหน่วยงาน)
 • ธุรกิจผลิต, ประกอบสินค้า
 • สำนักงานบัญชี
 • ธุรกิจคุมสินค้าละเอียดถึง SERIAL NO.
 • ธุรกิจที่มีหน่วยบรรจุสินค้าได้ถึง 3 ระดับ เช่น หีบ/โหล/กล่อง
 • ขายเงินผ่อน
 • ควบคุมสินค้าได้ 2 หน่วยพร้อมๆกัน เช่น ก.ก./แผ่น, ม้วน/เมตร, ก.ก./ตัว, ตรม./แผ่น
 • ผู้ใช้แก้ไขหน้าจอทำงาน และรายงานเองได้