ขั้นตอนการทำงาน
[Efficiency work make profile for companies]

 • th
 • en

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มกำไรให้กิจการ

ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ด้วยระบบบัญชี CD Organizer จะช่วยให้การทำงานลดความซ้ำซ้อน ไปได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น

 • เมื่อป้อน บิลขาย ด้วยระบบ CD Organizer แทนการพิมพ์ดีดด้วยมือผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  • ได้ใบบิล/ใบส่งของ ที่สะอาด ปราศจากการ ลบ/ขีด/แก้ไข
  • ได้ รายงานภาษีขาย ส่งสรรพากร
  • ได้การ์ดลูกหนี้ / ระบบติดตามหนี้
  • ได้การ์ดสต็อกสินค้า
  • พิมพ์ ใบวางบิล ได้โดยอัตโนมัติ
  • รายงานสรุปยอดขายเพื่อไปช่วยคิด คอมมิชชั่น
 • เช่นเดียวกัน เมื่อป้อน ซื้อสินค้า ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  • ได้ รายงานภาษีซื้อ ส่งสรรพากร
  • ได้การ์ดเจ้าหนี้
  • ได้การ์ดสต็อกสินค้า
  • พิมพ์ ใบรับบิล ได้โดยอัตโนมัติ
 • และเมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้ มาชำระเงิน ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  • ได้การ์ดลูกหนี้ โดยสมบูรณ์
  • รายงานสรุปยอดเก็บเงินเพื่อไปช่วยคิด คอมมิชชั่น
 • และเมื่อถึงกำหนดชำระ ชำระเงินให้เจ้าหนี้ ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  • ได้การ์ดเจ้าหนี้ โดยสมบูรณ์
 • จากการป้อนรายการดังกล่าว ระบบ CD Organizer จะทำการลงบัญชี DR, CR ให้อัตโนมัติ
  • ลงสมุดบัญชีรายวัน
  • ลงบัญชีแยกประเภท
  • ทำ งบกำไร-ขาดทุน
  • ทำ งบดุล, งบทดลอง ให้โดยอัตโนมัติ


ฝ่ายบัญชี ได้มีเวลาพักผ่อนเสียที

จากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระบบได้ช่วยทำงานประจำที่ ฝ่ายบัญชีต้องใช้เวลาทำงานเป็นอย่างมากไปเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบัญชี เพียงแต่ ทำการตรวจสอบ ความถูกต้องในการป้อนข้อมูลเท่านั้น

ผู้จัดการ ได้ข้อมูลบริหาร ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน

เนื่องจาก ฝ่ายบัญชี มีงานประจำของตนเองมากอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ เมื่อผู้จัดการต้องการ ข้อมูลสรุป เพื่อมาช่วยในการบริหาร ฝ่ายบัญชีมักจะทำให้ไม่ได้ หรือ ถ้าได้ ก็มักจะช้ามาก จนไม่ทันการ ด้วยระบบ CD Organizer จะทำให้ได้ข้อมูลทันที

 • ระบบ CD Organizer แก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะมีรายงานในเชิงบริหารมากมาย เช่น
  • จะทำอย่างไร ยอด ขาย จึงจะมากกว่านี้ ?
  • จะทำอย่างไร จะ ซื้อ สินค้าได้ถูกที่สุด ?
  • จะทำอย่างไร มี ลูกหนี้ เกินกำหนดชำระน้อยที่สุด ?
  • จะทำอย่างไร ทำให้มูลค่า สต็อกสินค้า น้อยที่สุด ?
  • จะทำอย่างไรถึงจะรู้ CASH FLOW ล่วงหน้า ?
  • ผลประกอบกิจการ กำไร/ขาดทุน เท่าใด ?

Decrease repeat work

 • This account system CD Organizer helps to decrease work repetition a lot.
 • After you input invoice in CD Organize program , you get anything automatically.
  • You get invoice with no mistake.
  • You get debtor cards.
  • You get stock cards.
  • you set output tax listing,send to revenue.
  • Automatically print Collect Invoice.
  • Sales report for commission.
 • After you input purchase you get anything automatically :
  • You get input tax listing send to revenue.
  • You get creditor cards.
  • You get stock cards.
  • Automatically print Collect Invoice.
 • When debtor payment appears, you automatically get :
  • Debtor cards.
  • Receipt reports for commission.
 • When a date of payment for creditor appears, you get :
  • Creditor cards.
 • Each system in CD Organizer program provides automatic transaction account DR, CR
  • You can get daily transaction.
  • You can get print general ledgers.
  • You can get profit & loss Account.
  • Automatic Balance sheet, Trial Balance.

CD Organizer can solve these problems because We have any kind of report.

 • How to improve your sales ?
 • How to purchase lower price product ?
 • How to less debtor over payment date ?
 • How to make stock of less value ?
 • How to know cash flow ?
 • How to know profit / loss of companies ?