ระบบบัญชี CD-Organizer โปรแกรมบัญชี ใช้ง่ายแม้ไม่รู้บัญชี

ระบบบัญชีทั่วไป/งบการเงิน [General Layer System]

 • th
 • en

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี

 • สนับสนุนการทำสำนักงานบัญชี คือ ไม่จำกัดจำนวนบริษัทฯ ไม่จำกัดการติดตั้ง
 • กำหนดรหัสบัญชีได้ยาวถึง 15 หลัก มีผังบัญชีให้สำเร็จรูป
 • สามารถเปลี่ยนรหัสบัญชี และกำหนดผังบัญชีได้ด้วยตนเอง
 • สามารถลงรายการบัญชีได้ไม่จำกัดบริษัท ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน(ABC)
 • เมื่อป้อนรายการเสร็จ สามารถพิมพ์ งบต่าง ๆ ได้ทันที (แม้ยังไม่ Post)
 • มีการป้องกันการป้อนที่ DR, CR ไม่สมดุล
 • คุมรายได้, ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ แผนก ฝ่ายได้ ทำให้สามารถทำ Profit Center ได้ถูกต้อง
 • แม้ใช้ระบบ GL คีย์รายการเพียงหน้าเดียว ก็สามารถออกรายงานภาษีซื้อ- ขายได้
 • สามารถอธิบายรายการใน เงินสดย่อยได้อย่างละเอียด


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • สมุดรายวัน แยกเล่มรายวัน และรวมทุกเล่ม
 • พิมพ์ใบสำคัญจ่าย ใบปะหน้า และ Voucher ประเภทต่าง ๆ ได้ทุกประเภท
 • รายงานบัญชีแยกประเภทได้ทุกแบบ ไม่จำกัดเพียงแค่สามช่องหรือแบบตัวที
 • รายงานตรวจสอบตัวเลข
 • พิมพ์งบทดลอง, งบกำไร-ขาดทุน, งบดุล, งบกำไรสะสม
 • พิมพ์งบวิเคราะห์อื่น ๆ ได้ไม่จำกัดรูปแบบ (Customize ให้ตามที่ลูกค้าต้องการ)
 • งบเปรียบเทียบเป้าหมาย/ปีที่แล้ว ปีนี้ และประมาณการณ์
 • พิมพ์รายงานได้ทั้งอังกฤษ/ไทย และภาษาอื่น ๆ (กรณีมี Windows ภาษาอื่นด้วย)

Hi-Light Features

 • Help accounting offices to manage data of unlimited companies.
 • Can define account code in up to 14 units.
 • System has standard accounting chart and users can modify it.
 • Can input transaction of unlimited companies, department and project.
 • Can print accounting report, profit and lost immediately after inputting.
 • Can protect unbalanced transaction.
 • Can control project's expense.
 • Can report input tax and output tax, although use only general Ledger system.
 • Can describe transaction of petty- cash in detail.


Hi-Light Report

 • Can print any kind of voucher.
 • Provide check numeral report.
 • Print Trial balance, Profit & Loss Account, Balance sheet Retained Earnings statement report.
 • Can print comparative financial statement of last year, this year, and estimation.
 • Can print report in both English, Thai and other languages (In case windows have other language).