ระบบบัญชี CD-Organizer โปรแกรมบัญชี ใช้ง่ายแม้ไม่รู้บัญชี

ระบบเช็ค/บริหาร cash flow [Manage cash and cheque system]

 • th
 • en

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี

 • พิมพ์ Cash-Flow ได้ (ประมาณการเงินสดล่วงหน้า)
 • พิมพ์เช็คลงฟอร์มได้
 • ระบุรายละเอียดธนาคารได้ถึงระดับสาขา
 • รับ/จ่ายเช็คกรณีอื่น ๆ ได้ (ที่ไม่ใช่จากระบบซื้อ-ขาย)
 • ระบบช่วยคิดดอกเบี้ย


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • สรุปยอดเช็ครับ-จ่าย คงหลือ สรุปตาม
  • วันที่ในเช็ค
  • วันที่รับ-จ่าย เช็ค
  • ธนาคาร
  • สรุปตามลูกหนี้/เจ้าหนี้
 • สรุปประวัติเช็ครับ-จ่าย
  • คืน
  • ผ่าน

Hi-Light Features

 • Can define banks in branch level.
 • Can receive / pay cheque in other cases than invoice.
 • Have interest calculating system.


Hi-Light Report

 • Outstanding AR - AP cheque report categorized by
  • Cheque date
  • Receipt date
  • Bank
  • Debtor / Creditor
 • AR - AP Cheque record categorized by
  • Return
  • Pass
 • Can print Cash Flow (Estimate cash in hand).
 • Can print cheque in Pre - Print form.