ระบบรับเงิน/บริหารลูกหนี้ [Debtor System/Another Income]

 • th
 • en

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี

 • สามารถรับชำระ บางส่วน (ไม่เต็มบิลได้)
 • รับชำระได้ทั้งเงินสดและเช็คพร้อมกันได้
 • บันทึกลูกหนี้กรณีอื่น ๆ ได้ (ที่ไม่ใช่จากระบบขาย)
 • คุมใบวางบิลได้
 • รับเงินล่วงหน้า และเงินมัดจำได้
 • คุมลูกหนี้เงินผ่อนได้


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • การ์ดลูกหนี้
 • วันนัดรับเช็ค
 • รายงาน,สรุปลูกหนี้คงเหลือ (Aging)
 • สรุปยอดหนี้คงเหลือของแต่ละพนักงานขาย
 • สรุปการรับเงินสด/เช็คในแต่ละวัน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
 • สรุปคอมมิชชั่นของแต่ละพนักงานขาย (จากยอดเก็บเงิน)
 • สรุปยอดส่วนลดประเภทต่าง ๆ

Hi-Light Features

 • Can handle a receipt partly (part of bill).
 • Can handle a receipt for both cheque and cash.
 • Can handle other debtor (not from sales system).
 • Can control collecting bill.
  • Can write a receipt for precede / deposit.
  • Can control debtor installment.


Hi-Light Report

 • Debtor cards and aging debtor reports.
 • Date cheque receipt.
 • Outstanding bill of each salesman.
 • Daily receipt for cash / cheque.
 • Outstanding bill (customer) / collecting bill.
 • Commission reports of each salesman (from receipt).
 • Discount report.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น