ระบบรับจ่ายโอน/บริหารคลังสินค้า [Inventory Control Systems]

 • th
 • en

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี

 • คำนวณต้นทุนได้ทั้งแบบ LIFO/FIFO/Average หรือตามล็อต/Serial สินค้า
 • ทำการประกอบสินค้าจากวัตถุดิบได้แล้วทำการคำนวณต้นทุนจากวัตถุดิบที่ใช้ไป (ผลิตสินค้า)
 • เก็บสถานะสินค้าทั้ง ปกติ หรือหมดอายุ หรือเสีย
 • คลังสินค้ามีได้หลาย 1,000 คลัง
 • หน่วยนับกำหนดละเอียดถึง หน่วยซื้อหรือขาย
 • มีการเทียบสต๊อกนับจริงกับจำนวนทางบัญชี
 • คุม Serial Number ได้
 • คุมหน่วยบรรจุสินค้าได้ถึง 3 ระดับ เช่น หีบ/โหล/กล่อง
 • เก็บสต๊อกคงเหลือได้ 2 หน่วยพร้อม ๆ กันเช่น กก/แผ่น, ม้วน/เมตร
 • โอนสินค้าระหว่างคลังได้


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้

 • การ์ดสินค้า
 • เตือนรายการสินค้าที่มีน้อย หรือมากเกินไป
 • สรุปยอดค้างส่ง ตามลูกค้า หรือสินค้า
 • เตือนสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุ
 • สรุปยอดจำนวนสินค้าคงเหลือ
 • มูลค่าสินคงเหลือ
 • สรุปยอดค้างรับ ตามผู้ขาย หรือตามสินค้า
 • พิมพ์สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock)
 • เก็บสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้
 • พิมพ์ Label สินค้า ได้
 • พิมพ์สินค้าคงเหลือแบ่งตามสถานที่เก็บ/สายผลิตภันฑ์ได้
 • พิมพ์สินค้าคงเหลือแจกแจงได้ถึงระดับ Serial
 • แยก 2 หน่วย ได้พร้อม ๆ กัน เช่น กก, แผ่น, ม้วน

Hi-Light Features

 • Calculate cost of LIFO / FIFO / Average or by LOT / Serial.
 • Produce product from raw material then calculate cost from those raw materials.
 • Keep product status : both expire date / Damage.
 • Can make 1,000 stocks.
 • Can handle unit for purchase or unit for sales.
 • Compare actual stockonhand with accountstock.
 • Can handle Serial number.
 • Can input 2 units together E.g kg / piece, roll / metre.
 • Can handle product packaging 3 level e.g. Box / dozen / piece.
 • Can transfer products between stock.


Hi-Light Report

 • Stock Cards.
 • Warning when stock is under or over limit.
 • Send remains of delivery reports by customer or products.
 • Warning when stock reaches expiry date.
 • Outstanding product reports.
 • Outstanding stock value reports.
 • Accept remain of supplier or products.
 • Dead stock report.
 • Can print product label.
 • Print outstanding products separately by location.
 • Print outstanding products, explaining by serial number.
 • Can handle 2 units together E.g. kg / piece, roll / metre.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น