การเชื่อมโยงข้อมูล ของโปรแกรมบัญชี

 • เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน
 • ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้กิจการ
 • ผู้จัดการได้ ข้อมูลบริหาร ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน
 • โปรแกรมบัญชี CD Organizer แก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะมีรายงานในเชิงบริหารมากมาย เช่น
  - จะทำอย่างไร ยอด ขาย จึงจะมากกว่านี้ ?
  - จะทำอย่างไร จะ ซื้อ สินค้าได้ถูกที่สุด ?
  - จะทำอย่างไร มี ลูกหนี้ เกินกำหนดชำระน้อยที่สุด ?
  - จะทำอย่างไร ทำให้มูลค่า สต็อกสินค้า น้อยที่สุด ?
  - จะทำอย่างไรถึงจะรู้ CASH FLOW ล่วงหน้า ?
  - ผลประกอบกิจการ กำไร/ขาดทุน เท่าใด ?
  - หน่วยงานนี้มีค่าใช้จ่ายไปเท่าไรแล้ว เกินเป้าหรือยัง ?
  - พนักงานขาย / หัวหน้าทีมขายใน Level ต่างๆ ได้คอมมิชชั่นเท่าใด ?

ทั้งหมดนี้ เป็นการยกตัวอย่างพอสังเขป หากเป็นธุรกิจที่ซับซ้อน ระบบก็จะสามารถที่จะกำหนดวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานนั้นๆ ได้ เชิญพิสูจน์และชมการสาธิต ได้ฟรี ถึงสถานที่

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น