ระบบบริหารร้านอาหาร

รายละเอียดความสามารถของ ระบบบริหารร้านอาหาร

โปรแกรมบัญชี CD Organizer นอกจากเป็นระบบบัญชี สำหรับธุรกิจทั่วๆไปแล้ว ยังมีระบบงานทางด้าน บริหารร้านอาหาร อีกด้วย โดยจำหน่ายในชื่อของโปรแกรม CD Organizer Version Restaurant ซึ่งมีรายละเอียดความสามารถดังต่อไปนี้

การแสดงรูปภาพ ตัวอย่างอาหาร

โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะมีหน้าจอ ให้ทำการเรียกดูรูปภาพตัวอย่างอาหาร เพื่อให้ลูกค้าง่ายในการตัดสินใจเลือกสั่งอาหาร

เริ่มจากลูกค้าเดินเข้ามานั่งโต๊ะ

ระบบ จะขึ้นหน้าจอให้ทำการเปิดโต๊ะ โดยที่เลือกเลขที่ ตามที่ลูกค้านั่งอยู่ เพื่อใช้อ้างอิงในการสั่งอาหาร และเช็คบิล เก็บเงิน ในขั้นตอนต่อไป

จากนั้น จึงเริ่มบันทึกรายการอาหาร ตามที่ลูกค้าแต่ละโต๊ะสั่งมา รายการเหล่านี้ จะไปขึ้นหน้าจอที่ห้องครัว เพื่อให้ตรวจรายการอาหารที่ต้องทำ โดยจัดลำดับคิว ก่อน-หลัง ตามเวลาที่ถูกบันทึก

การบริหาร งานในห้องครัว

เมื่อพ่อครัวทำอาหาร รายการใดเสร็จ จะมาทำการบันทึก ตัดรายการนั้นๆออก รายการค้างส่งคงเหลือ ก็จะถูกปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

การย้ายโต๊ะ / รวมโต๊ะ

โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะมีหน้าจอให้ทำการย้ายโต๊ะ หรือ จะรวมโต๊ะก็ได้ ทั้งนี้ รายการอาหารต่างๆ ที่ได้สั่งไปแล้วก่อนหน้านี้ จะถูกโอนไปเป็นรายการของโต๊ะใหม่โดยอัตโนมัติ

การเช็คบิล / เก็บเงิน

ระบบ จะทำการรวบรวมรายการที่ถูกสั่งไว้ทั้งหมดของโต๊ะนั้นๆ พิมพ์ออกมาเพื่อนำไปแจ้งกับลูกค้า และเมือเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว จึงมาทำการบันทึกเข้าเครื่อง เพื่อปิดโต๊ะนั้นๆ ให้ว่าง พร้อมให้บริการกับลูกค้ารายต่อไป

ในการบันทึกการรับเงิน ระบบจะให้ใส่รายละเอียดการชำระเงิน ว่าชำระด้วยวิธีใด ตัวอย่างเช่น ด้วย เงินสด เงินเชื่อ เช็ค บัตรเครดิต ค่า ENTERTAIN หรือ บัตรคูปอง เป็นต้น

ในส่วนฝ่ายบัญชี สามารถสรุปยอดขาย สต๊อกคงเหลือของสินค้าได้ทันที ทำให้สามารถปิดงบการเงินได้ในทุกๆวัน ช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจาก โปรแกรมบัญชี CD Organizer มีพื้นฐานมาจาก การเป็นผู้นำโปรแกรมทางบัญชี ที่ได้รับความเชื่อถือ อย่างแพร่หลายมากกว่า 10 ปี มีความสามารถทางด้านบัญชีมีอยู่อย่างครบถ้วน จึงมั่นใจได้อย่างเต็มที่ ในการเลือกใช้บริการจากทีมงานของเรา

รายงานที่ได้จาก ระบบบริหารร้านอาหาร

ระบบจะให้รายงาน ช่วยในการบริหารการบริหารร้านอาหารมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น

  • สรุปยอดขายประจำวัน
  • สรุปยอดรับเงินประจำวัน แยกเป็น เงินสด บัตรเครดิต บัตรคูปอง เงินเชื่อ เป็นต้น
  • รายงานยอดคงเหลือสินค้า การ์ดสินค้า
  • รายงานสรุปลูกหนี้คงเหลือ Aging ตามวันนัดชำระ
  • รายงานงบ กำไร-ขาดทุน งบดุล งบการเงิน ต่างๆ
  • รายงานต่างๆ ทางด้านบัญชี จาก ระบบ CD Organizer Version พื้นฐาน อย่างครบถ้วน

โปรแกรมบัญชี CD Organizer หน้าจอ จะแสดงสถานะของแต่ละโต๊ะ ในรูป กราฟฟิก ให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าโต๊ะใดว่าง โต๊ะใดมีลูกค้านั่งอยู่ หรือแม้กระทั้ง สามารถทราบได้ว่า ลูกค้ารายนี้กำลังเช็คบิลอยู่ กำลังเก็บเงินอยู่ ทำให้สะดวงในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น